Menu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

logo MŠMT

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

Projekt reagoval na nedostatek absolventů technických a řemeslných profesí a vysokou poptávku ze strany zaměstnavatelů a zároveň malou popularitu technických oborů. Cílem projektu bylo přilákat více studentů ke studiu na odborných středních školách v Moravskoslezském kraji. Byla zahájena bližší spolupráce mezi středními a základními školami, např. formou sdílení dílen a laboratoří. Byla podporována spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu, aby vzdělávání bylo navázáno na potřeby trhu práce. Bylo nastaveno kariérové poradenství pro žáky a studenty. V rámci projektu probíhalo také vzdělávání pedagogů, aby mohli ve výuce lépe reagovat na požadavky trhu práce. Projekt byl zaměřen také na zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti studentů a zlepšení výuky cizích jazyků na středních odborných školách. Kromě středních škol se do projektu zapojili například také Moravskoslezský krajský šachový svaz, Mensa České republiky nebo Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice.

Celkové výdaje projektu

196 862 720 Kč
z toho dotace EU 186 523 500 Kč

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.