Menu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

logo MŠMT

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Aktivity projektu

  1. Řízení projektu
  2. Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol a podpora spolupráce se zaměstnavateli
  3. Podpora kariérového poradenství
  4. Podpora polytechnického vzdělávání na základních a středních školách
  5. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  6. Podpora výuky cizího jazyka v odborném školství
  7. Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK

Partneři projektu

13 středních škol (z toho 11 škol zřizovaných krajem a 2 školy zřizované soukomými subjekty), 1 příspěvková organizace kraje, 6 neškolských partnerů

Doba realizace

červenec 2018 – červen 2021

Realizační tým projektu OKAP

projektový manažer: Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů, tel.: 595 622 630, e‑mail jan.sindelka@msk.cz

odborný garant projektu: Ing. Andrea Nytrová, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 637, e‑mail andrea.nytrova@msk.cz

Celkové výdaje projektu

196 340 524 Kč

z toho dotace EU 166 889 446 Kč

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.