Menu
logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zajistit pomoc a podporu rodinám v kraji, které se nacházely v situacích, které závažným způsobem ohrožovaly řádnou výchovu dětí v rodině. Dalším cílem projektu bylo předcházení umísťování dětí mimo biologickou rodinu. V rámci projektu byl vytvořen pilotní program "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí", který se zaměřoval na rodiny, které opakovaně selhávají v péči o děti, a jsou tak aktivními příjemci nejen sociálně‑právní ochrany dětí, ale i sociálních služeb. Zároveň byly vytvořeny služby pro rodiny s dětmi, které se nacházely v evidenci OSPOD krátkodobě a jejich potřebnost vyplynula z podrobného vyhodnocení potřeb dítěte a jeho rodiny a byla součástí individuálního plánu ochrany dítěte. Probíhaly také workshopy pro pracovníky OSPOD a byla aktualizovaná metodika doporučených postupů.

Celkové výdaje projektu

5 542 207 Kč
z toho dotace EU 5 266 046 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.