Menu

Supporting attractiveness of health and social care professions in regions (SHAKER)

logo Erasmus Shaker

Operační program

ERASMUS+

Cíl projektu

Cílem projektu byla výměna zkušeností mezi partnerskými regiony Grand Est ve Francii, Wojewodztwo Lubielskie v Polsku, Gelderland Province v Nizozemí a Moravskoslezským krajem. Výměna zkušeností se týkala středoškolského vzdělávání v pečovatelských oborech ve zdravotnictví a sociálních službách. Výměna zkušeností byla zaměřena na kariérové poradenství a profesní zaměření žáků, aby absolventi škol zůstávali pracovat v oborech, které vystudovali. Výměna zkušeností se týkala také toho, jak přilákat žáky ke studiu ošetřovatelských oborů. Konkrétně proběhlo několik setkání a výměnných pobytů zástupců regionů, škol a zaměstnavatelů. Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnit studium pečovatelských oborů.

Celkové výdaje projektu

167 970 eur
z toho dotace EU 165 670 eur

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.