Menu

Supporting attractiveness of health and social care professions in regions (SHAKER)

logo Erasmus Shaker

Operační program

Operační program ERASMUS+

Číslo projektu

2020-1-CZ01-KA202-078220

Cíl projektu

Cílem projektu je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v rámci partnerských regionů ve FR, PL, CZ a NL, a to jak na úrovni regionální (kde se předpokládá zapojení úředníků a osob, v jejichž kompetenci je rozhodování o nástrojích pro propagaci a zatraktivnění oborů vzdělání a rovněž samotných profesí), tak na úrovni škol (kde se předpokládá zapojení osob z vedení škol a osob řešících kariérové poradenství a profesní směřování žáků, budoucích absolventů).

Projektem řešená problematika bude zahrnovat portfolio aspektů spadajících jak do vzdělávací oblasti, tak do oblasti profesního života, zejména se jedná o následující:

Aktivity a výstupy projektu

Náplní projektu jsou aktivity spočívající v krátkodobých výměnách a mezinárodních setkáních osob (úředníků a zástupců škol, případně dalších zástupců příspěvkových organizací kraje působících v daných oblastech), které budou směřovat zejména k seznámení se s fungováním současných regionálních systémů, k výměně zkušeností při realizaci nástrojů propagace a zatraktivnění ošetřovatelských oborů vzdělání a profesí na regionální i školní úrovni, dále sdílení dobré praxe při implementaci těchto nástrojů a nakonec nalezení inspirace mezi jednotlivými partnery. Za dobu projektu by se mělo uskutečnit celkem 8 takových setkání, v každém partnerském regionu jedno (tzn. jedna krátkodobá výměna a jedno mezinárodní setkání v každém regionu).

Partneři projektu

Doba realizace projektu

říjen 2020 – březen 2023

Kontaktní osoby

Mgr. Michaela Mangelová
projektová manažerka
odbor evropských projektů
tel. 595 622 726
e‑mail michaela.mangelova@msk.cz

Mgr. Zuzana Plačková
odborný garant
odbor školství, mládeže a sportu
tel. 595 622 251
e‑mail zuzana.plackova@msk.cz

Celkové výdaje projektu

167 970 eur

z toho dotace EU 165 670 eur

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+

Propagační videa

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.