Menu
logo plánování sociálních služeb

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo podpořit začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím poskytování komunitních služeb místo ústavní péče. Projekt si kladl za cíl díky zapojení těchto osob do pracovního života i volnočasových aktivit a snížit jejich stigmatizaci ve společnosti. V rámci projektu proběhlo také vzdělávání personálu sociálních služeb a snahou bylo zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

Součástí projektu byla kampaň Kraj pro každého. Cílem kampaně bylo poukázat na skutečnost, že lidé se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním jsou běžnou součástí naší společnosti a mají právo na stejně kvalitní, normální život, jako všichni ostatní.

Dály byly zpracovány 4 audio záznamy formou podcastů, včetně přepisu a zpracování doprovodného video záznamu ve znakové řeči s tématy:

Také byla vydána brožura na téma Mýty o lidech s postižením (formát pdf, velikost 819 kB).

Celkové výdaje projektu

12 271 280 Kč
z toho dotace EU 11 467 720 Kč

kraj pro každého IV
kraj pro každého II
kraj pro každého III
Kraj pro každého

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.