Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Projekty spolufinancované ze zdrojů EU

Muzeum automobilů TATRA

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti kompletní sbírku mapující historii podniku Tatra a vývoj automobilového průmyslu formou vizuálně, uživatelsky a odborně atraktivní expozice. Současně dojde k zefektivnění ochrany cenných exponátů a sbírkových předmětů. Bude zřízena nová pobočka Muzea Novojičínska – Muzeum automobilů Tatra, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, a to rekonstrukcí průmyslového objektu v Areálu Tatry v Kopřivnici.

Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II

Hlavním cílem projektu je rozšíření ochrany a úrovně zachování kulturního a přírodního dědictví regionu, rozšíření prezentace unikátního sbírkového fondu Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace a původních zámeckých sbírek zámku Nová Horka prostřednictvím dokončení úprav přízemí zámku, zpřístupnění části prvního patra (galerie) zámku, dvou budov v areálu (márnice a hospodářská budova) a zámeckého parku, restaurování vybraných sbírkových předmětů a digitalizace části podsbírek. Cílem projektu je zpřístupnění a/nebo zefektivnění pěti podsbírek Muzea Novojičínska a vytvoření nových expozic na Zámku Nová Horka.

Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum

Cílem projektu je obnova národní kulturní památky, zajištění její provozní nezávislosti a rekonstrukce interiéru objektu včetně nových expozic. Expozice je zaměřena na zhodnocení významu Komenského osobního i profesního života v období, kdy ve Fulneku působil jako duchovní Jednoty bratrské, a to včetně respektování dobového kontextu a všech náboženských, politických i kulturních poměrů té doby. Navržené expoziční okruhy tak nevychází z prezentace Jana Amose Komenského jako osobnosti velké politiky, teologie, pedagogiky, ale snaží se dokumentovat každodenní rozměr jeho existence rozvíjený a současně limitovaný prostorem malého poddanského města. Cílem expozice je tedy dokumentovat specifické sociální a kulturní poměry, které se mimo jiné podílely na postupném Komenského růstu a představit jej jako měšťana, rektora školy a správce bratrského sboru. Jednotlivé expoziční okruhy potom navrhují rozvinutí a přiblížení těchto sociálních rolí prostřednictvím faksimilií a materiálově i konstrukčně věrných replik dobových předmětů. Nelze také opomenout ani univerzalistický rozměr Komenského osobnosti a jeho působení na cestách, především v Nizozemí, což bude v expozici pojato virtuální formou.

Vybudování expozice Muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí"

Cílem projektu je realizace stavebních úprav nejcennějšího památkově chráněného domu v Jablunkově, tzv. Knížecího domu, a současně vytvoření nové expozice s názvem Krajina a lidé, umístěné v tomto objektu. Expozice je zaměřena na důstojnější a širší prezentaci nejvýchodnější části ČR, mimo jiné prostřednictvím zpřístupnění množství vzácných a jedinečných exponátů, vázaných k tomuto regionu, které jsou v současnosti uloženy v depozitářích sbírkových fondů Muzea Těšínska. Expozice má představit význam a podobu krajiny v okolí Jablunkova před příchodem člověka, a následně význam příchodu člověka a dopad osídlení a lidské činnosti na změnu krajiny. Expozice má dále zachytit významné environmentální změny včetně působení a rozvoje dopravní infrastruktury, současnou podobu ochrany přírody, a v neposlední řadě státoprávní a politické změny v regionu. Část stálé expozice bude věnována historii města Jablunkov, proměnám jeho podoby ve 20. století, zdejší bohaté lidové kultuře a folkloru. Bude představena i historie samotného Knížecího domu. Součástí expozice jsou i původní sklepní prostory koncipované jako raně novověká zbrojnice s vazbou na fenomén Jablunkovských šancí a interaktivní laboratoř.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.