koronaweb
Menu

Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II

Hlavním cílem projektu je rozšíření ochrany a úrovně zachování kulturního a přírodního dědictví regionu, rozšíření prezentace unikátního sbírkového fondu Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace a původních zámeckých sbírek zámku Nová Horka prostřednictvím dokončení úprav přízemí zámku, zpřístupnění části prvního patra (galerie) zámku, dvou budov v areálu (márnice a hospodářská budova) a zámeckého parku, restaurování vybraných sbírkových předmětů a digitalizace části podsbírek. Cílem projektu je zpřístupnění a/nebo zefektivnění pěti podsbírek Muzea Novojičínska a vytvoření nových expozic na Zámku Nová Horka.

Vybudování expozice Muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí"

Cílem projektu je realizace stavebních úprav nejcennějšího památkově chráněného domu v Jablunkově, tzv. Knížecího domu, a současně vytvoření nové expozice s názvem Krajina a lidé, umístěné v tomto objektu. Expozice je zaměřena na důstojnější a širší prezentaci nejvýchodnější části ČR, mimo jiné prostřednictvím zpřístupnění množství vzácných a jedinečných exponátů, vázaných k tomuto regionu, které jsou v současnosti uloženy v depozitářích sbírkových fondů Muzea Těšínska. Expozice má představit význam a podobu krajiny v okolí Jablunkova před příchodem člověka, a následně význam příchodu člověka a dopad osídlení a lidské činnosti na změnu krajiny. Expozice má dále zachytit významné environmentální změny včetně působení a rozvoje dopravní infrastruktury, současnou podobu ochrany přírody, a v neposlední řadě státoprávní a politické změny v regionu. Část stálé expozice bude věnována historii města Jablunkov, proměnám jeho podoby ve 20. století, zdejší bohaté lidové kultuře a folkloru. Bude představena i historie samotného Knížecího domu. Součástí expozice jsou i původní sklepní prostory koncipované jako raně novověká zbrojnice s vazbou na fenomén Jablunkovských šancí a interaktivní laboratoř.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.