Menu

Historické mapy (mapová aplikace)

Mapová aplikace

Aplikace umoňuje zobrazit tzv. povinné císařské otisky map stabilního katastru. Jedná se o obdobu první podrobné katastrální mapy z období 1830 až 1836.

Císařské otisky představují ojedinělé mapové dílo, kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880. Obsahují neuvěřitelné množství informací (viz legenda) o stavu území téměř před 200 lety. Území Moravskoslezského kraje bylo mapováno v rozmezí let 1830–1836. Mapa obsahuje původní čísla pozemkových a stavebních parcel. Neobsahuje však čísla popisná, ty lze nalézt pro jednotlivá katastrální území na tzv. indikačních skicách, které jsou přístupné na Moravě na webových stránkách zemských archivů. Pro území Moravskoslezského kraje se jedná o Moravský zemský archiv v Brně, na jeho webových stránkách je možné dohledat a prohlížet indikační skici dle názvu katastrálního území. Zemský archiv v Opavě rovněž zpřístupnil možnost prohlížení indikačních skic na podstatné části Moravskoslezského kraje.

Více informací o historických mapách naleznete v Archivu Zeměměřického úřadu. Základní informace o tzv. povinných císařských otiscích stabilního katastru na území Moravy a Slezska na stránkách Geoportálu ČÚZK nebo si můžete přečíst tematicky zaměřený článek „Císařské otisky v 21. století, dědictví, které nelze přehlédnout!“.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.