koronaweb
Menu

Data ke stažení

V této sekci jsou dostupná rastrová a vektorová data ke stažení a odkazy na dostupná data.

Přehled WMS služeb publikovaných pro Moravskoslezský kraj

Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (2018) – výkresy

https://gis.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_ZURA1UZ_2018/MapServer/WMSServer?

Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (2018) – výkresy

https://gis.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_ZURA1_2018/MapServer/WMSServer?

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK 2011) – výkresy

https://gis.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_ZUR_2011/MapServer/WMSServer?

INSPIRE data o využití území (odvozeno ze ZÚR MSK)

https://gis.msk.cz/arcgis/services/public/ups_ZUR_INSPIRE/MapServer/WMSServer?

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

https://gis.msk.cz/arcgis/services/public/zpz_wms_prvkuk/MapServer/WMSServer?

Územní studie ÚSES MSK – Plán regionálního ÚSES MSK (2019)

https://gis.msk.cz/arcgis/services/UPS/ups_US_2019_USES/MapServer/WMSServer?

Územní studie Vedení silnice I/57 v úseku Kunín – Šenov – Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018 (2019)

https://gis.msk.cz/arcgis/services/UPS/ups_US_2019_I_57/MapServer/WMSServer?

Územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Opava – Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016 (2017)

https://gis.msk.cz/arcgis/services/UPS/ups_US_2016_I_56/MapServer/WMSServer?

Přehled WMTS služeb publikovaných pro Moravskoslezský kraj

Povinné císařské otisky map stabilního katastru

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public2/podklad_cis_otisky/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Územní plány obcí

Hlavní výkres

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_HlavniVykres/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Inženýrské sítě

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_InzenyrskeSite/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Doprava

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_Doprava/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Energetika

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_Energetika/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Vodní hospodářsví

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_VodniHospodarstvi/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Veřejně prospěšné stavby

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_VerejneProspesneStavby/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Předpokládané zábory ZPF

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_PredpokladaneZaboryZPF/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Základní členění území

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_ZakladniCleneniUzemi/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Koordinační výkres

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UP_KoordinacniVykres/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje (ÚAP ORP MSK)

Výkres hodnot

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UAP_ORP_10_Hodnoty/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Výkres limitů A

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UAP_ORP_20_Limity/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Výkres limitů B

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UAP_ORP_21_Limity/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Výkres záměrů

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UAP_ORP_30_Zamery/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Problémový výkres

https://gis.msk.cz/arcgis/rest/services/public/podklad_UAP_ORP_40_Problemy/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Přehled WFS služeb publikovaných pro Moravskoslezský kraj

INSPIRE data o využití území (odvozeno ze ZÚR MSK)

https://gis.msk.cz/arcgis/services/public/ups_ZUR_INSPIRE/MapServer/WFSServer?

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.