Půjčka LIBERTY
Menu

Územní studie limitů umístění VTE/FVE (mapová aplikace)

Mapová aplikace

Na mapových podkladech zobrazíte územní studii limitů umístění větrných a fotovoltaických elektráren (2023). Studie představuje podklad pro rozhodování v území pro orgány státní správy, je nástrojem pro rychlé a efektivní posouzení vhodnosti konkrétního záměru FVE a VTE z hlediska uvedených limitů. Slouží také jako podklad pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích dokumentací a pro stavebníky při vytipovávání lokalit potenciálně vhodných pro realizaci záměru FVE či VTE.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.