Menu

Přehled soutěží zabezpečovaných krajským úřadem a pověřenými organizacemi

I. Sportovní soutěže (typu B ve Věstníku MŠMT) zabezpečované Střediskem volného času Juventus, Karviná, p. o., ve spolupráci s Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů ČR Moravskoslezského kraje:

II. Soutěže žáků základních uměleckých škol zabezpečované Základní uměleckou školou J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvkové organizace ve spolupráci s Krajskou uměleckou radou Moravskoslezského kraje:

III. Soutěže "předmětové, umělecké, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ostatní" zabezpečované pověřenými středisky volného času v Moravskoslezském kraji:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.