Menu

V této oblasti se zaměřujeme na organizaci a metodické vedení soutěží a přehlídek základních, základních uměleckých a středních škol, vyhledávání, podporu a propagaci úspěchů talentovaných žáků a podporu školní tělovýchovy.

V této oblasti se zaměřujeme na organizování soutěží a přehlídek základních, základních uměleckých a středních škol, vyhledávání, podporu a propagaci úspěchů talentovaných žáků a podporu školní tělovýchovy.

Referenta pro soutěže a školní tělovýchovu můžete kontaktovat v oblastech:

Kontaktním pracovníkem pro činnost v oblasti soutěží a školního sportu pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji je:

Mgr. František Pokluda, tel. 595 622 420, e‑mail: frantisek.pokluda@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.