Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a je souhrnem sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji.

Kraj dle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území a určuje síť sociálních služeb na svém území, včetně zabezpečení jejího adekvátního financování.

Krajská síť vznikla k 1. 1. 2016 na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 25. 9. 2015 (usnesení č. 16/1603) a byla po dobu platnosti střednědobého plánu na léta 2015–2020 pravidelně aktualizována.

Se schválením střednědobého plánu na léta 2021-2023 (usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2133 ze dne 3. 9. 2020) vznikla Krajská síť k 1. 1. 2021, která bude na základě požadavků ze strany zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb aktualizována tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebné pomoci na území Moravskoslezského kraje.

Kontaktní osobou ve věci Krajské sítě sociálních služeb je Mgr. Kateřina Tomisová, tel. 595 622 660, e-mail: katerina.tomisova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.