koronaweb
Menu

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a je souhrnem sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Moravskoslezský kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území včetně stanovení sítě sociálních služeb.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2133 ze dne 3. 9. 2020 byla stanovena Krajská síť na léta 2021‑2023, která však bude i nadále na základě požadavků ze strany zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb aktualizována tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebné pomoci na území Moravskoslezského kraje.

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Tomisová
tel. 595 622 660
e‑mail: katerina.tomisova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.