Půjčka LIBERTY
Menu

Pečující o své osoby blízké mohou využít podporu svépomocných skupin

Pečující mnohdy tápou v oblasti pomoci a podpory při péči o svou osobu blízkou, která se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého zdravotního stavu. Ve svém okolí však mohou najít možnosti podpory, zdroje informací a osobních zkušeností. V Moravskoslezském kraji existuje síť svépomocných skupin sdružující neformální pečující, kteří v domácím prostředí pečují o svého blízkého různé věkové kategorie s různým typem postižení. Pro snadnější vyhledání a orientaci mezi svépomocnými skupinami byl odborem sociálních věcí vytvořen seznam těchto skupin s aktuálními kontakty.

Péče o osoby blízké v nepříznivé životní situaci jako je nemoc, stáří, postižení apod. je náročná, vyčerpávající a hlavně smysluplná. Pečující potřebují rovněž "péči" ve smyslu podpory a poskytnutí té správné informace. Chtějí znát zprávy, kontakty, a to v jazyce jim srozumitelným a vlastním. Neformální pečující mají mnohdy potřebu se potkávat a vědět, že situaci, kterou žijí, prožívají i jiní. Nejen systémová podpora pro neformální pečující, ale i soudržná společnost, pozitivní vnímání komunitního života a realizace svépomocných aktivit má velkou sílu a naději pro všechny zainteresované. A tak právě svépomocná skupina může pečujícím poskytnout nenahraditelný zdroj pomoci, zkušeností a sdílení.

Mnohdy se životní situace změní ve velmi krátkém okamžiku a často nečekaně. Na neformální pečující je v jistém slova smyslu vyvíjen tlak v podobě vyrovnávání se se sdělenou diagnózou blízkého člověka a celkově s nově nastalou situací. Touha a potřeba se postarat v domácím přirozeném prostředí nemocného bývá mnohdy velmi silná. Tato pohnutka může mít mnoho důvodů, jako oddanost či láska ke svému blízkému. Pečující musí v takto nelehké pozici najít vnitřní sílu a odhodlání nejen k péči samotné, ale i nebát se zeptat a požádat o pomoc.

Za účelem nabídnutí individuální pomoci a podpory s cílem udržení péče v domácím prostředí byl vytvořen Seznam svépomocných skupin s působností v Moravskoslezském kraji.

A proto řekněte si o pomoc, kontaktujte a přidejte se k nim…

Moravskoslezský kraj v rámci dané tématiky realizuje projekt zaměřený mimo jiné na podporu pečujících osob. Bližší informace a kontakty naleznete na tomto odkazu: Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji

Seznam svépomocných skupin Moravskoslezského kraje
Název
Kontakt
Cílová skupina Místo působení
ABC, o. p. s.
info.abc.ops@gmail.com
rodičovská a sourozenecká skupina – pečující o děti s handicapem, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, sourozenci dětí s handicapem 8–18 let; Auti skupina Teens – teenageři s autismem bez mentálního postižení, převážně s aspergerovým syndromem Ostrava a okolí
ADAM – autistické děti a my, z. s.
gerdova@autistickedeti.cz
rodiče pečující o dítě s autismem Havířov a široké okolí
ADRA, o.p.s. – Informační a podpůrné centrum pro rodiny s dětmi s autismem
petr.adamus@adra.cz
rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra Frýdek-Místek a okolí
ANGELMAN CZ, spolek
kozakova.dagmar@seznam.cz; angelman@email.cz
podpora rodin dětí s Angelmanovým syndromem ČR
ANULIKA, z. s.
ivana.lyduchova@podporapece.cz
podpora vážně nemocných, zdravotně postižených osob a jejich pečujících rodin (péče v domácím prostředí) Moravskoslezský kraj
Asociace rodičů s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z. s.
info@asociace-deti-dmo.cz
rodiče dětí s DMO a dalšími neurologickými a genetickými onemocněními; děti s PAS, ADHD, ADD a dalšími zdravotními deficity ČR
Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s.
kovalova.katerina@tamtam.cz
rodiny s dětmi se sluchovým postižením Moravskoslezský kraj
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.
mchrastkova@prorodiny.cz
svépomocná a podpůrná skupina pro biologické a adoptované děti v pěstounských rodinách (děti, jejichž rodiče se stali pěstouny) ČR
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. – služba Rodinný průvodce, středisko Výzva
pruvodce@prorodiny.cz
tematická setkání pečujících o osobu se zdravotním postižením Moravskoslezský kraj
Klub ČMELÁČEK
andrea.hajkova@cmelacek.cz
osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby s poruchou autistického spektra a jejich rodiny Moravskoslezský kraj
DOBRODINÍ, o. p. s.
osplaminek@volny.cz
děti a mládež s autismem a jiným kombinovaným postižením a jejich pečující Moravskoslezský kraj, okres Karviná a okolní obce
Extra 21 – noaco
julie.huserova@seznam.cz
rodiny dětí s Downovým syndromem (do 10 let) Moravskoslezský kraj
Charita Jablunkov
tereza.niedobova@jablunkov.charita.cz
lidé pečující o osoby se zdravotním postižením a seniory Jablunkovsko
Charita Ostrava
martina.krhutova@ostrava.charita.cz
lidé pečující o své blízké s onemocněním demencí v domácím prostředí  Ostrava
Chvilky sdílení
ryznarova@diakonieostrava.cz
pečující o seniory včetně seniorů s demencí Moravskoslezský kraj
Jinak – pro lidi s duševním onemocněním
zichova@jinakops.cz
lidé s mentálním postižením ORP Frenštát pod Radhoštěm
Jonášův spolek, z. s.
konecnahomolova@seznam.cz; info@spolekjonas.cz
osoby s poruchou autistického spektra, s mentálním a smyslovým postižením Opavsko, Hlučínsko, Třinecko, Český Těšín
Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.
klub.eliska@seznam.cz
děti se zdravotním postižením v oblasti tělesné, mentální, zrakové, sluchové, řečové a děti s poruchou autistického spektra Opavsko
Míša pomáhá, z. s.
info@misapomaha.cz
děti, mládež a dospěli s mentálním a kombinovaným postižením Ostrava a širší okolí
Můj originál, z. s.
mujoriginal@seznam.cz
znevýhodněné děti, dospělí a jejich rodinní příslušníci, blízké osoby Jablunkovsko, Třinecko, Český Těšín + okolí
Nikdy nejsi sám, z. s.
renataczader@seznam.cz
osoby se středním až hlubokým mentálním a kombinovaným postižením Třinecko, Jablunkovsko
Onka, z. s.
petra.bolkova@seznam.cz
rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním Ostrava
Podpůrná rodičovská skupina Bruntál
guru.dadla@gmail.com
pomoc rodičům dětí s PAS, ADHD Bruntál
Pečující o dítě s autismem při AlFi, z. s.
vedoucidc@alfi-ostrava.cz
pečující o dítě s autismem ve věku 1–15 let Moravskoslezský kraj
RAIN MAN – spolek rodičů a přátel dětí s autismem
info@rain-man.cz
osoby s poruchou autistického spektra, jejich rodiny Moravskoslezský kraj
Rodinný obzor, z. s.
romanaschubert@post.cz
podpora osob a jejich rodin se zdravotním postižením; podpora rodin s dítětem s Downovým syndromem Ostravsko, Karvinsko
Sebeobhájci 
michaela.hermanova@dnanovo.cz
osoby s mentálním či zdravotním postižením se sníženou úrovní rozumových schopností  Kopřivnice, Sedlnice
Slezská diakonie, RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
rut.nj.pss@slezskadiakonie.cz
lidé s duševním onemocněním Nový Jičín
Slezská diakonie, RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
peer2.rutnj@slezskadiakonie.cz
lidé s duševním onemocněním Kopřivnice
Slezská diakonie, RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
sp.rutfrenstat@slezskadiakonie.cz
lidé s duševním onemocněním Frenštát p. Radhoštěm
Společně silnější
macicek.host@seznam.cz
lidé s duševním onemocněním Nový Jičín
Strom života – setkání pozůstalých
sliva@zivotastrom.cz; wiselka@zivotastrom.cz
setkávání pozůstalých dospělých, setkávání pozůstalých dětí, setkávání rodičů po úmrtí dítěte osoby s trvalým pobytem v krajích: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínký, Jihomoravský, Pardubický a kraj Vysočina
Smáci, z. s.
adam.kratochvil@smaci.cz; info@smaci.cz
pacienti se spinální svalovou atrofií ČR
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Karviná
jiroub1@seznam.cz
děti, mládež a dospělé osoby s mentálním nebo jiným postižením, včetně lidí postižených více vadami Karviná a okolí
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava – Žijeme
J.Hellerova@seznam.cz
osoby s mentálním a kombinovaným postižením Ostrava a blízké okolí
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Havířov
spmp.zavadova@seznam.cz
mládež a dospělí lidé s mentálním postižením, jejich rodiny Havířov a okolí
Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o. p. s.
cadecka@sprostrava.cz
opatrovníci, kteří mají v péči osoby s mentálním a kombinovaným postižením Ostrava
Svépomocná skupina pečujících o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou (Fosanima)
fosanima@seznam.cz; renata.rychlikova@seznam.cz
senioři, osoby s demencí, Alzheimerovou chorobou Bruntál, Bruntálsko
Svépomocná skupina pro pečující při Siloe
siloe@slezskadiakonie.cz
osoby pečující o lidi s demencí (nejčastěji s Alzheimerovou chorobou) Moravskoslezský kraj
Světlo rodin, z. ú.
xeniekaduchova@seznam.cz
rodiny s dětmi s PAS vč. Aspergerova syndromu, Downovým syndromem, vývojovou dysfázií a kombinovanými vadami Ostrava, Bohumín
Uzlík (Centrum rodiny Bobeš, z. s.)
bobes@bobescentrum.cz
děti s psychosomatickými projevy poruchy raného attachmentu, poruchy chování ADHD, PAS, rané trauma, chronicky nemocné děti, děti s vývojovými vadami Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Orlová, Ostrava

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.