Menu

Aktualizace č. 5 ZÚR MSK byla vydána zastupitelstvem kraje formou opatření obecné povahy usnesením č. 4/375 dne 17. 6. 2021 a nabyla účinnosti dne 31. 7. 2021.

A5 ZÚR MSK změnila využití koridoru E4 pro vedení 400 kV z elektrárny Dětmarovice do Nošovic a pro připojení 400 kV z Nošovic do lokální distribuční soustavy v Ostravě-Bartovicích.

Textová část

Výrok

Odůvodnění

Grafická část předmětné aktualizace se nezpracovávala

Kompletní dokumentace A5 ZÚR MSK je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.