Půjčka LIBERTY
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1680 ze dne 7. 3. 2024 rozhodlo v souladu s § 42b odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje krajskému úřadu s pokyny k úpravě.

Předmětem A8a ZÚR MSK bylo vypuštění stávající plochy E3 a úprava využití stávajícího koridoru E10 – nově bude koridor využitelný obecně pro technickou infrastrukturu, vedení 110 kV.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v následném čase pořizování usnesením č. 15/1680 ze dne 7. 3. 2024 ve smyslu § 42b odst. 10 stavebního zákona nesouhlasilo s předloženým návrhem Aktualizace č. 8a ZÚR MSK a vrátilo návrh krajskému úřadu s pokyny k úpravě, spočívajícími v doplnění návrhu A8a ZÚR MSK o vypuštění koridoru E10 ze ZÚR MSK (bez náhrady).

Krajský úřad zároveň přikročil ještě k dalšímu bodu úpravy návrhu Aktualizace č. 8a ZÚR MSK spočívajícímu ve splnění zákonné povinnosti uvést ZÚR MSK do souladu se závaznou Politikou územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“), tj. s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 7 – doplnit návrh Aktualizace č. 8a ZÚR MSK o vypuštění územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) – vypuštění koridoru územní rezervy D517.

Opakované veřejné projednání se konalo dne 17. 5. 2024.

Návrh A8a ZÚR MSK pro opakované veřejné projednání

Textová část s odůvodněním

Grafická část

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.