Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava (2016)

Textová část

Přehledná situace

Varianta 1

Varianta 1a

Varianta 2

Mimoúrovňové křižovatky

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Územní studie je publikována jako WMS služba a současně je ke stažení ve formátu Esri shapefile.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.