Menu

Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava–Opava (2016)

Textová část

Přehledná situace

Varianta 1

Varianta 1a

Mimoúrovňové křižovatky

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování.

Územní studie je publikována jako WMS služba a současně je ke stažení ve formátu Esri shapefile.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.