Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je v souladu s ust. § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů součástí Národního zdravotnického informačního systému a spravuje jej ministerstvo zdravotnictví, pověřilo správou jednotlivých částí další subjekty jako např. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky a Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy . Poskytovatelům zdravotních služeb je zákonem o zdravotních službách uložena povinnost předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je on-line dostupný pro veřejnost. V současné době je registr naplňován daty ze strany krajský úřadů. Poskytovateli zdravotních služeb budou údaje v registru rovněž průběžně doplňovány a aktualizovány.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.