Menu

Pokud žádáte o předání zdravotnické dokumentace novému lékaři, výpis nebo kopii z dokumentace, obraťte se s žádostí na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Poskytovatelé, jejichž dokumentace je na krajském úřadě:

Formuláře k žádosti o předání zdravotnické dokumentace:

Žádost je možno podat:

 1. písemně na adresu:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  Odbor zdravotnictví
  28. října 117
  702 18 Ostrava
 2. elektronicky na adresu: posta@msk.cz (není nutnost elektronického podpisu)
 3. e‑podání (elektronický formulář)
 4. osobně na odboru zdravotnictví

Originál zdravotnické dokumentace nelze předat do vlastních rukou pacientů.

Skartační lhůta zdravotnické dokumentace předané na krajský úřad od praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost je 10 let a poskytovatelů v ostatních oborech 5 let.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.