koronaweb
Menu

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb poskytuje informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice. Najdete zde informace o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, kontaktní údaje na zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je v souladu s ust. § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů součástí Národního zdravotnického informačního systému a spravuje jej ministerstvo zdravotnictví, které pověřilo správou jednotlivých částí další subjekty jako např. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Poskytovatelům zdravotních služeb je zákonem o zdravotních službách uložena povinnost předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je on-line dostupný pro veřejnost. V současné době je registr naplňován daty ze strany krajský úřadů. Poskytovateli zdravotních služeb budou údaje v registru rovněž průběžně doplňovány a aktualizovány.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.