koronaweb
Menu

Seznam subjektů oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva

Seznam společností zajišťujících odstraňování nepoužitelných léčiv, kontakty na společnosti v Moravskoslezském kraji. Seznam všech subjektů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

Podle § 11 písm. f) bod 1. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva.

V souladu s § 88 odst. 3 citovaného zákona provádějí odstraňování nepoužitelných léčiv právnické nebo fyzické osoby na základě souhlasu uděleného krajem v přenesené působnosti anebo, jde‑li o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví, jde‑li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde‑li o veterinární léčivo, přičemž sdělená informace obsahuje i název technického zařízení sloužícího k odstraňování nepoužitelných léčiv, jehož je příslušná právnická nebo fyzická osoba provozovatelem.

Moravskoslezský kraj

Provozovatel: SUEZ Využití zdrojů a.s.
Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Spalovna průmyslových odpadů SUEZ Využití zdrojů - Ostrava
Lokalita: Ostrava Mariánské-Hory, Slovenská 2084/102
Identifikační číslo zařízení: CZT00097
Kontaktní osoby:
Milan Vala - vedoucí provozního oddělení, milan.vala@suez.com
Ing. Petr Langer - manažer obchodní skupiny, petr.langer@suez.com, mob.: +420 602 445 310

Likvidace návykových látek (opiátů)

Likvidaci těchto látek zajišťuje firma TERPES s.r.o., IČ: 259 20 898, jednatel MVDr. Stanislav Skula, se sídlem na adrese Tatenice 68, PSČ 561 31.

Firma převezme od poskytovatele zdravotních služeb návykové látky s prošlou použitelností, vystaví protokol o převzetí vyřazených návykových látek a je oprávněna zajistit jejich likvidaci.

V případě potřeby volejte: 465 381 256 nebo 602 405 735.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.