Menu

Aktualizace plánu Územního systému ekologické stability MSK – úprava regionálního biocentra 196

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pořídil ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen krajský úřad) aktualizaci plánu Územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje, spočívající v úpravě vymezení regionálního biocentra 196 Petřvaldská Lubina (obec Mošnov, Petřvald) v souvislosti s vymezením plochy pro obranu státu OBS1, jenž je předmětem Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen Aktualizace ÚSES MSK).

Aktualizace ÚSES MSK byla vypracována dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability vydané Ministerstvem životního prostředí (Věstník MŽP, částka 5, květen 2017).

Podklady k aktualizaci plánu Územního systému ekologické stability najdete níže v části Související dokumenty.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.