Menu

Stará, nepravidelně prosvětlená bučina v místě zvaném U Trianglu představující ukázku lesních porostů dříve typických pro Slezskou nížinu.

cerny les ofmapa.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Černý les u Šilhéřovic I.
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Šilheřovice
Výměra: 8,1433 ha
Nadmořská výška: 228 – 251 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky, čj. 14.475/69-II/2, ze dne 2. 2. 1970, o zřízení státní přírodní rezervace "Černý les u Šilhéřovic"


Předmět ochrany

Výnosem Ministerstva kultury byla přírodní rezervace zřizena "k ochraně přirozeného pralesovitého porostu, typického pro Oderskou nížinu."

Na celé ploše chráněného území převládají dubové bučiny asociace Carici-Quercetum, typické pro Ostravskou pánev, s příměsí lípy (Tilia cordata), habru obecného (Carpinus betulus), břízy bělokoré (Betula pendula), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a modřínu opadavého (Larix decidua). V bylinném patře dominuje ostřice třeslicovitá (Carex brizoides).

cerny les obrazek.jpg

Lesní porost je rozdělen na dvě věkově diferencované skupiny. Starší tvoří buková kmenovina (100-150 let), mladší vznikla odtěžením porostních okrajů a vytváří plášť původního matečného porostu. Starý porost je v dobrém zdravotním stavu. Na světlinách zmlazuje lípa, habr a klen, dub jen ojediněle.

Na lokalitě se vyskytují dva vzácnější druhy střevlíkovitých brouků – Cychrus attenuatus, indikující přirozené chladnější lesy, a Abax carinatus. Dále byly zjištěny některé běžnější, především lesní druhy střevlíků – střevlík fialový (Carabus violaceus), kožitý (Carabus coriaceus) a zahradní (Carabus hortensis), střevlíčci Pterostichus burmeisteri, niger, oblongopunctatusAbax parallelepipedus.

Za zmínku stojí pozorování krutihlava obecného (Jynx torquilla).

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské pahorkatině.

Podklady k projednání plánu péče na aktuální období

V souvisejících dokumentech najdete návrh Plánu péče o přírodní rezervaci Černý les u Šilheřovic I. na období 2022-2031, včetně přílohy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.