Menu

Původní pastvina s různověkým porostem jalovce obecného.

filipka ofmapa.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Filipka
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Návsí u Jablunkova
Výměra: 1,0642 ha
Nadmořská výška: 662 – 696 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, kteru se určuje chráněný přírodní výtvor "FILIPKA", ze dne 27. 2. 1990


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je přírodní památka určena "k ochraně ojedinělé lokality s hromadným výskytem jalovce obecného a dalších chráněných a mizejících druhů rostlin".

Ojedinělá lokalita pastevního lesa s různověkým porostem jalovce obecného, který je vitální a velmi dobře zmlazuje.

Původní pastvina, náhradní travnaté společenstvo svazu Violion caninae, je již z velké části zarostlá jalovcem obecným (Juniperus communis), který tvoří homogenní porosty. Jalovce střídají roztroušeně skupiny smrků, bez černý (Sambucus nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), hloh (Crataegus sp.), slivoň trnitá (Prunus spinosa) a další. Na složení rozvolněných pastvin se podílejí smilka tuhá (Nardus stricta), psineček tenký (Agrostis capillaris), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) a prasetník kořenatý (Hypochoeris radicata).

filipka obrazek 13.jpg

Z širšího okolí zalétá na území přírodní památky batolec duhový (Apatura iris). Občas lze spatřit zmiji obecnou (Vipera berus).

Na území přírodní památky jsou stromy redukovány tak, aby zůstaly zachovány podmínky pro vývoj jalovce. Pro zamezení expanze smrkových náletů a údržbu pastvin by bylo vhodné obnovit pastvu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.