Menu

Soustava pěti rybníků s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami. Významné rozmnožiště čolka velkého (Triturus cristatus) v rámci Moravskoslezského kraje.

m1a-orientacni-mapa-s-vyznacenim-uzemi.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Heřmanický rybník
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Heřmanice, Nový Bohumín, Pudlov, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína, Rychvald
Výměra: 465 ha
Nadmořská výška: 201-239 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 2/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Heřmanický rybník a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předmět ochrany

Podle Čl. 2 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2013 je předmětem ochrany přírodní památky čolek velký (Triturus cristatus).

Lokalita se nachází na území Ostravy, Bohumína a Rychvaldu. Jedná se o soustavu pěti rybníků (Heřmanický, Záblatský, Lesník, Figura a Nový stav) s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami. Území bylo pro svůj mimořádný přírodovědný význam přesahující úroveň Moravskoslezského kraje zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality a stalo se nedílnou součástí ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

hermanicky 02- 1 .jpg

Území je do dneška ovlivněno hlubinným dobýváním černého uhlí, které se od 60. let 20. století projevuje na povrchu poklesy terénu. Samotný Heřmanický rybník slouží od roku 1972 jako dávkovací nádrž slaných důlních vod, které doprovázejí uhelná ložiska v okolí Ostravy. Kromě důlních vod jsou do Heřmanického rybníka v menším množství sváděny také povrchové technologické vody z areálů dolů a zasakovány výluhy z přilehlých hald. Díky těmto zdrojům je pro Heřmanický rybník charakteristické značně specifické složení vody, které činí vodu je silně mineralizovanou s vysokým obsahem bóru a jódu.

Heřmaničky

Rybníky na lokalitě jsou v současnosti hojně využívány rybáři pro tržní a sportovní rybolov, což je kolemjdoucímu patrné na první pohled – sportovní rybáři vybudovali na březích Heřmanického rybníka za poslední léta řadu posedů, které dokreslují specifický ráz místa.

Kromě vodních ploch jsou pro lokalitu rovněž typické navazující rozsáhlé porosty rákosin. Celková rozloha tohoto specifického biotopu činí přes úctyhodných 100 ha, což je výměra na území Slezska zcela jedinečná. Díky své poloze na jedné z hlavních migračních tras ptáků a díky zachovalému mokřadnímu ekosystému představuje lokalita významné zimoviště a shromaždiště nejméně 250 ptačích druhů a je významným jádrovým územím ptačí oblasti, která byla vyhlášena za účelem ochrany bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a slavíka modráčka (Luscinia svecica).

Kvalitní mokřadní biotopy poskytují také vhodné prostředí pro trvalý výskyt obojživelníků. Nejvýznamnějším z nich je čolek velký (Triturus cristatus) – právě díky přítomnosti silné populace tohoto druhu bylo území zařazeno na seznam lokalit evropského významu a následně vyhlášeno jako přírodní památka.

hermanicky 04.jpg

Územím je vedena od roku 2012 naučná stezka, která pomocí zajímavých informačních panelů seznámí návštěvníka s přírodou a historií místa, a jejíž součástí je i odpočívadlo pro turisty a ptačí pozorovatelna. Ke stezce je možné se pohodlně dostat městskou hromadnou dopravou – její začátek se nachází nedaleko zastávky „U Dvora“ v Ostravě-Heřmanicích.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.