Menu

Historická obora, založená v 16. století u středověkého hradu, je biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého Osmoderma barnabita.

hukvaldy.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Hukvaldy
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Sklenov
Výměra: 221,45 ha
Nadmořská výška: 312–499 m
Vyhlášeno: Nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Hukvaldy a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je předmětem ochrany přírodní památky páchník hnědý (Osmoderma barnabita), bukové porosty na hradním vrchu a přírodně krajinářská kompozice obory.

Posláním přírodní památky je tedy uchování a posílení stávající populace evropsky významného druhu páchníka hnědého, ochrana staletých bučin (170-250 let) na hradním vrchu a komponované krajiny jedné z nejstarších obor v českých zemích. Při zakládání oborní kompozice byly používány zejména domácí druhy dřevin – duby, buky, lípy, javory, habry a dřeviny zdomácnělé – jírovec maďal.

hradní vrch Hukvaldy – obrázek 7

V osluněných dutinách listnatých stromů, rostoucích v rozvolněných porostech nebo v alejích, nachází útočiště silně ohrožený páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Tento brouk z čeledi Scarabaeidae je prioritním druhem evropské soustavy Natura 2000. Je to robustní nápadný brouk o velikosti 24–30 mm, jehož dospělí samci vydávají charakteristický pach starých vyčiněných kůží, kterým pak voní celá dutina. V trouchu starých dutin žije mnoho dalších bezobratlých, a tak spolu s páchníkem hnědým, tzv. „deštníkovým druhem“, je chráněna řada vzácných živočichů, žijících skrytým a nenápadným způsobem.

hradní vrch Hukvaldy – obrázek 1

Pro ochranu páchníka hnědého je nezbytné zachovat stojící dutinové stromy a jejich torza. Ke zpomalení rozpadu stromů se někdy provádí zastřešení dutin. Aktivní ochranou je výsadba solitér, alejí a skupin stromů, do kterých budou moci populace páchníka hnědého přesídlit ze stromů starých a dožívajících.

Území bylo pro svůj přírodovědný význam, přesahující úroveň Moravskoslezského kraje, zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.