Půjčka LIBERTY
Menu

Informace veřejnosti v zónách havarijního plánování

Pro každý objekt či zařízení zařazené do skupiny B je stanovena zóna havarijního plánování. Obyvatelstvo v zóně havarijního plánování je informováno o rizicích, které mohou nebezpečné látky způsobit a pokynech, jak se zachovat v případě závažné havárie informačními brožurami, které vydává krajský úřad.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.