Menu

Zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským.

Základní identifikační údaje

Název: Karlovice-sever
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Karlovice ve Slezsku
Výměra: 42,35 ha
Nadmořská výška: 628 – 787 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení státní přírodní rezervace "Karlovice-sever", ze dne 3. 8. 1970
Aktuální vyhlašovací předpis: Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky, ze dne 21. 12. 1987, o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť


Předmět ochrany

Podle přílohy XVII Rezervace "Karlovice-sever", Čl. 1 je "posláním rezervace ochrana unikátního zachovalého porostu s autochtonním jesenickým modřínem."

Geneticky cenný modřín opadavý (Larix decidua subsp. polonica) roste především v centrální části rezervace. Škodám způsobeným okusem brání oplocení chráněného území, zřízené v roce 1995. Díky tomuto opatření intenzívně zmlazuje buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) i smrk ztepilý (Picea abies). Co se týče těžebních zásahů, probíhá v rezervaci jen asanační těžba smrků napadených kůrovcem. Ke zvýšení zastoupení jedle přispívá i výsadba stovek semenáčků z blízké genové základny.

Na většině plochy rezervace převládá květnatá bučina asociace Dentario enneaphylli-Fagetum s typickými bučinnými druhy: bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), svízelem vonným (Galium odoratum), kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), kostřavou lesní (Festuca altissima), pšeníčkem rozkladitým (Milium effusum), starčkem večitým (Senecio ovatus) a pitulníkem horským (Galeobdolon montanum). Místy jsou v podrostu také třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), ječmenka lesní (Hordelymus europaeus) a další druhy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.