Menu

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje

V souladu s postupem daným ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Moravskoslezský kraj zadal na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683.

Cílem této koncepce je:

Na základě provedení podrobné analýzy současného stavu je dokument určen pro stanovení priorit podpory rozvoje zemědělství a venkova v Moravskoslezském kraji.

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Frančík
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 2771/117
702 00 Ostrava
tel.: 595 622 393
fax: 595 622 396
e‑mail: jiri.francik@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.