Menu

Největší bludný balvan v České republice.

Základní identifikační údaje

Název: Kunčický bludný balvan
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Kunčice nad Ostravicí
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 229 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Národního výboru města Ostravy, ze dne 13. 12. 1989, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "Kunčický bludný balvan"


Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky Kunčický bludný balvan je podle zřizovacího předpisu "toho času největší známý bludný balvan v ČSSR a současně jeden z největších balvanů, zachovaných v okrajové oblasti starších zaladnění v Evropě."

Bludné balvany jsou různě velké valouny až bloky exotických, na našem území se nevyskytujících hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění během středního pleistocénu zhruba v období před 250 až 800 tisíci lety.

Kunčický bludný balvan je tvořen horninou žulového charakteru, která je popisována jako hrubozrnný porfyrický granit. Barva horniny je nažloutle šedorůžová. Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi narůžovělých nebo nažloutlých draselných živců, dosahujících velikosti 1 až 2 cm. V základní hrubě zrnité hmotě se dále nachází plagioklas, šedý, nažloutlý drcený křemen a černý biotit v protáhlých shlucích. Dále je přítomen magnetit, apatit, řídce epidot.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.