Menu

Téměř přirozený lužní porost s hojným výskytem ohroženého druhu pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris)

Základní informace:

Název: Kunov
Kategorie: Přírodní rezervace
Katastrální území: Nové Heřminovy, Skrbovice
Výměra: 4,16 ha
Nadmořská výška: 409 – 414 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Bruntále, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "KUNOV", ze dne 25. 10. 1989
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Okresního úřadu Bruntál č. 11/1997, o vyhlášení přírodní rezervace Kunov, ze dne 25. 11. 1997


Předmět ochrany

Dle Čl. 1 odst. 2 vyhlášky č. 11/1997 je "posláním přírodní rezervace Kunov ochrana téměř přirozeného lulžního porostu s hojným výskytem ohroženého druhu pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris)."

Přírodní rezervace Kunov, která leží v nivě Opavy, chrání celou zdejší populaci pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris). Tato kapradina, zařazená mezi ohrožené druhy, se zde vyskytuje v mnoha stovkách exemplářů. Pérovník pštrosí roste ve fragmentu staré jasanové olšiny s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), starými jasany ztepilými (Fraxinus excelsior), vtroušeným habrem obecným (Carpinus betulus) a lípou malolistou (Tilia cordata). Větší část porostu tvoří stanovištně nevhodný smrk (Picea abies).

V keřovém patře rostou kromě bezu černého (Sambucus nigra) také střemcha obecná (Padus avium) a z hor sestupující růže převislá (Rosa pendulina). V podrostu najdeme vedle pérovníku pštrosího běžné mokřadní druhy bylin, např. devětsil bílý (Petasites albus), čistec lesní (Stachys sylvatica), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria) pomněnku hajní (Myosotis nemorosa), přesličku lesní (Equisetum sylvaticum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). V podrostu staré jaseniny je hojná také kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a starček vejčitý (Senecio ovatus).

Po povodni v roce 1997 byla plocha rezervace překryta vrstvou štěrkových náplavů. Do roku 2001 uhynulo a poté byla vykáceno na 150 stromů, převážně jasanů. Populace pérovníku nebyla poškozena.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.