Menu

Smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm.

Základní identifikační údaje

Název: Les Na Rozdílné
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem
Výměra: 5,55 ha
Nadmořská výška: 462 – 488 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresniho úřadu Frýdek‑Místek o vyhlášení přírodní rezervace Les Na Rozdílné, ze dne 21. 6. 2000.


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je předmětem ochrany přírodní rezervace "v regionálním měřítku významný ekosystém přírodě blízkých smíšených lesních porostů s genofondem autochtonních dřevin a biotopem ohrožených druhů živočichů."

Území je součástí většího komplexu zralých lesních porostů s hodnotou ekologickou, genetickou a krajinotvornou. Geneticky hodnotný je více než stoletý smíšený lesní porost s volným zápojem, ve kterém převládá smrk ztepilý (Picea abies), hojná je jedle bělokorá (Abies alba), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur) a lípa malolistá (Tilia cordata). V bylinném patře se objevuje žebrovice různolistá (Blechnum spicant).

V tomto smíšeném porostu dlouhodobě hnízdí čáp černý (Ciconia nigra) a krkavec velký (Corvus corax).

Zásahy se omezují na jednotlivý výběr, aby charakter biotopu byl maximálně zachován. Cílem postupné obnovy je dosažení druhově původní skladby.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.