Menu

Bludný balvan, který se nachází na levém břehu Liptaňského potoka, jako významného dokladu kontinentálního zalednění severní Moravy.

Základní identifikační údaje

Název: Liptáňský bludný balvan
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Liptaň
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 350 m
Vyhlášeno: Výnosem Okresního národního výboru v Bruntále čj. 457/087, ze dne 26. 4. 1966, o zřízení chráněného přírodního výtvoru "LIPTÁŇSKÝ BLUDNÝ BALVAN"
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Okresního úřadu Bruntál č. 2/1997, ze dne 13. 2. 1997, o vyhlášení přírodní památky Liptáňský bludný balvan


Předmět ochrany

Podle Nařízeni Okresního úřadu Bruntál: "Poslánim přírodní památky Liptáňský bludný balvan je ochrana bludného balvanu, jako významného dokladu kontinentálního zalednění severní Moravy."

Největší bludný balvan nalezený na Osoblažsku byl na současné stanoviště přemístěn začátkem šedesátých let 20. století a doplněn dvěma menšími balvany.

Bludné balvany jsou různě velké valouny až bloky exotických hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění během středního pleistocénu zhruba v období před 250 až 800 tisíci lety.

V případě Liptáňského bludného balvanu se jedná o porfyrický jemnozrnný granit (žulu). S největší pravděpodobností je to granit dalslandský z masivů jižního Švédska, pozdně orogenní vyvřelina dalslandské fáze asyntského vrásnění z doby před 900 až 1000 mil. let. Barva horniny je hnědě růžová. Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi o velikosti 2 až 7 mm, které tvoří šedorůžové a bělavé živce draselné, plagioklas a nahnědle šedý křemen. V základní jemnozrnné hmotě jsou kromě výše uvedených minerálů biotit a magnetit.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.