Menu

Komplex starých smíšených převážně porostů typických pro severní předhůří Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o typologicky členité porosty s převahou svěžích a bohatých bučin, lipových a vlhkých bučin a jasaninových olší na křídových pískovcích a vápencích s typickou vegetací.

Základní identifikační údaje

Název: Palkovické hůrky
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Sklenov, Rychaltice
Výměra: 39,1750 ha
Nadmořská výška: 441 – 613 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterým se zřizuje státní přírodní rezervace "Palkovické hůrky", ze dne 20. 11. 1969
Aktuální vyhlašovací předpis: Vyhláška Okresního úřadu Frýdek‑Místek o zřízení přírodní rezervace Palkovické hůrky a jejího ochranného pásma, ze dne 18. 10. 1993


Předmět ochrany

Dle vyhlášky Okresního úřadu Frýdek‑Místek je "posláním rezervace ochrana přirozených lesních porostů, typických pro severní předhůří Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o typologicky členité porosty s převahou svěžích a bohatých bučin, lipových a vlhkých bučin a jasaninových olšin na křídových pískovcích a vápencích s typickou vegetací."

Jedná se o jeden z nejzachovalejších zbytků přírodě blízkého lesa v oblasti bukového vegetačního stupně Podbeskydského regionu. V členitých porostech převažují svěží a bohaté bučiny, lipové a vlhké bučiny svazu Fagion. Dřevinná skladba je velmi pestrá, z introdukovaných dřevin převažuje smrk ztepilý (Picea abies), ojediněle borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřín opadavý (Larix decidua). V bylinném patře roste svízel vonný (Galium odoratum) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). Na sutích a kamenitých půdách místy nalezneme kapradinu hrálovitou (Polystichum lonchitis) a áron karpatský (Arum alpinum).

V bukových porostech hnízdí lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas). Palkovické hůrky obývá rovněž izolovaná populace rejska horského (Sorex alpinus).

Dlouhodobým záměrem je úprava dřevinné skladby, úplné vyloučení smrku, borovice, modřínu a podpora jedle, a následné ponechání porostů přirozenému vývoji.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.