Půjčka LIBERTY
Menu

Bývalý lom s odkryvem tělesa podmořského výlevu těšínských láv mandlovcovitého typu.

Základní identifikační údaje

Název: Pikritové mandlovce u Kojetína
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Kojetín u Starého Jičína
Výměra: 0,23 ha
Nadmořská výška: 482 – 500 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Nový Jičín č. 1/97, ze dne 23. 4. 1997, o zřízení přírodní památky "Pikritové mandlovce u Kojetína" a jejího ochranného pásma
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2019, ze dne 29. 1. 2019, o zřízení přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Podle Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2019 je předmětem ochrany "stratotyp jedné z forem podmořské činnosti z období spodní křídy."

Bývalý lom po obou stranách silnice odkrývá těleso podmořského výlevu těšinitových láv. Těšinity jsou alkalické ultrabazické magmatity s velmi variabilním mineralogickým i chemickým složením. Zdejší lávy se řadí k porfyrickým pikritům, které se vyznačují převahou augitu, vysokým obsahem olivínu a minimem živců.

Hornina je protkávána nepravidelnou sítí kalcitických žilek. V tělese jsou uzavřeny bloky starší lávy a tepelně přeměněné útržky (mandle) zrohovcovatělých jílovců.

Výstupy skal osidlují iniciální stadia skalní vegetace a společenstva primitivních půd – mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), tařice kališní (Alyssum alyssoides), písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia). Na hlubších půdách jsou vyvinuty travinobylinné lemy s teplomilnými druhy, např. chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) aj.

Lokalita je ohrožena devastací původních travinobylinných porostů s četnými teplomilnými druhy. Celkovou ruderalizaci podporuje provoz na silnici a dochází k šíření synantropní vegetace.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.