Menu

Lužní porost se nachází na levém břehu řeky Ondřejnice.

Základní identifikační údaje

Název: Pod hukvaldskou oborou
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Kozlovice
Výměra: 0,6155 ha
Nadmořská výška: 340–353 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "POD HUKVALDSKOU OBOROU", ze dne 15. 3. 1990


Předmět ochrany

Přírodní památka Pod hukvaldskou oborou byla podle vyhlašovacího předpisu určena "k ochraně chráněných a mizejících druhů rostlin."

V území se nachází fragmenty lužního lesa a společenstev suťových lesů s hojným pérovníkem pštrosím (Matteuccia struthiopteris), který má na tomto stanovišti optimální podmínky. Plocha chráněného území byla dříve využívána patrně jako louka, která postupně zarostla náletem dřevin. V porostu dnes převládá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), přimíseny jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata) a dub letní (Quercus robur).

Kromě dvou rozsáhlých porostů pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) zde najdeme běžnou flóru podobných stanovišť – kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa), kopytník evropský (Asarum europaeum), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), ostřici lesní (Carex sylvatica), čistec lesní (Stachys sylvatica), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus) a krabilici zápašnou (Chaerophyllum aromaticum). Ojediněle se vyskytuje lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

Území je ohroženo křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), která se šíří podél toku Ondřejnice.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.