Menu

Odkryv výchozu vulkanických hornin těšínitové asociace, těšínity ve formě polštářových láv.

Základní identifikační údaje

Název: Polštářové lávy ve Straníku
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Straník
Výměra: 0,04 ha
Nadmořská výška: 402–408 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Nový Jičín č. 12/97, ze dne 1. 10. 1997, o zřízení přírodní památky "Polštářové lávy ve Straníku"


Předmět ochrany

Dle vyhlašovacího předpisu je přírodní památka "Významná geologická lokalita – velký odkryv s polštářovými lávami těšínitové vulkanické asociace.

Odkryv polštářových láv ve strmé skalní stěně údolí Stranického potoka. Ve výchozu jsou vidět těšinity ve formě aglomerátových, tj. polštářových láv, které vznikají při podmořských výlevech. "Polštáře" jsou tvořeny většinou paralelně orientovanými bochníkovitými bloky a mají koncentrickou stavbu se sítí radiálně orientovaných trhlin. Jejich jádra jsou tvořena olivinickým diabasem až diabasovým pikritem. Pocházejí ze staršího výlevu, zatímco prostory mezi nimi jsou vyplněny méně odolnou, značně rozloženou a zčásti karbonatizovanou mladší vyvřelinou.

Původní skalní vegetace je zachována jen fragmentárně – rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník tenkolistý (Sedum boloniense), krvavec menší (Sanguisorba minor), sleziník červený (Asplenium trichomanes) a mochna jarní (Potentilla tabernaemontani). Na okolních travnatých svazích rostou teplomilné druhy chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), vítod chocholatý (Polygala comosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), dobromysl obecná (Origanum vulgare) a vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Na lokalitě jsou pravidelně odstraňovány keře a ostatní vegetace ze skalních štěrbin, kde urychlují proces zvětrávání.

Výjimečná poloha a celkové uspořádání skalky podnítilo v minulosti vybudování kapličky Panny Marie a dvouramenného přístupového schodiště na jejím temeni. Původní vegetace je proto obohacena o řadu pěstovaných skalniček.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.