Menu

Bludný balvan na kamenném podstavci v Ostravě–Porubě na Vřesinské ulici.

Základní identifikační údaje

Název: Porubský bludný balvan
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Poruba
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 227 m
Vyhlášeno: Vyhláška Národního výboru města Ostravy, ze dne 13. 12. 1989, kterou se určuje chráněná přírodní památka "Porubský bludný balvan"


Předmět ochrany

Podle zřizovacího předpisu je přírodní památka Porubský bludný balvan určena "k ochraně druhého největšího bludného balvanu v ČSSR s absolutně nejdelší dlouhou osou (370 cm)."

Porubský bludný balvan je tvořen horninou žulového charakteru, která je popisována jako hrubozrnný porfyrický granit. Barva horniny je růžová s nápadnými černými skvrnami tmavých minerálů. Struktura horniny je porfyrická, s 1–2 cm velkými vyrostlicemi růžových draselných živců. V základní hrubozrnné hmotě se dále nachází plagioklas, šedý, nažloutlý drcený křemen a černý biotit v protáhlých shlucích. Dále je přítomen magnetit, apatit, titanit, řídce epidot.Byl vyzdvižen v roce 1928 z koryta potoka v místech zvaných "V dolech" v Porubě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.