koronaweb
Menu

Pravidla dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., účinné od 1. 7. 2020 pro hospodaření v lesích

Od 1. 7. 2020 vstoupila v platnost novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).

Dle NV jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.

Podacím místem žádostí o finanční příspěvek je krajský úřad, který je současně pověřen administrací žádostí a rozhodováním o poskytnutí finančního příspěvku.

Jedná se o následující finanční příspěvky

Ohlášení žadatele je potřeba doručit na krajský úřad PŘED započetím prací a je platné do konce kalendářního roku. Od 1. července 2020 se ohlášení i žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích vyhotovují výhradně v modulu pro žadatele (odkaz na stránky eAgri).

Žádost je potřeba doručit na krajský úřad DO 3 MĚSÍCŮ bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém byl splněn předmět finančního příspěvku na hospodaření v lesích.

Návod k registraci na stránkách Ministerstva zemědělství a jak postupovat při tvorbě ohlášení v modulu pro žadatele najdete v Návodu pro Ohlášení. Jak postupovat při vyplňování žádosti na tituly B, D, I se dočtete v Návodu pro Žádosti BDI.

Žádost je potřeba doručit na krajský úřad DO 3 MĚSÍCŮ bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém byl splněn předmět finančního příspěvku na hospodaření v lesích.

NOVĚ:

Kontaktní osoby

Metodická příručka pro žadatele ke stažení

Metodická příručka pro žadatele - Lesy - 2020 (formát pdf, velikost 536 kB)

Návody

Návod pro Ohlášení (formát pdf, velikost 968 kB)
Návod pro Žádost BDI (formát pdf, velikost 2 MB)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.