Menu

Skupina jedenácti bludných balvanů, původně objevená v Rovninách u Hlučína v roce 1958, která je dnes instalována v parku na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

Základní identifikační údaje

Název: Rovninské balvany
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Moravská Ostrava
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 214 m
Vyhlášeno: Výnosem Okresního národního výboru v Opavě, čj. 171/11, ze dne 23. 10. 1964, o vyhášení chráněného přírodního výtvoru "Rovninské balvany"


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu jsou Rovninské balvany "největší bludné balvany této oblasti. Jsou dokladem pevninského zalednění a náporové činnosti ledovce." Rovninské balvany ovšem nejsou největšími bludnými balvany v Ostravě, tato skupina je ale nejpočetnější.

Skupina jedenácti bludných balvanů je charakteristickým vzorkem velkých eratických bloků, transportovaných pevninským ledovcem. Byly objeveny při těžbě písků v Hlučíně-Rovninách v roce 1958, dr. V. Kroulíkem. Později byly opět zaházeny skrývkou a v roce 1963 byly při rekultivaci území znovu odkryty. Po uzavření a rekultivaci pískovny v první polovině šedesátých let byly balvany v roce 1964, se souhlasem Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody, převezeny do Ostravy do areálu výstaviště na Černé louce, kde jsou aktuálně umístěny.

Ze skupiny deseti balvanů je většina tvořena žulou s růžovými až rudě červenými draselnými živci, které vytvářejí zpravidla 1 – 2 cm velké vyrostlice. Základní hmota, ponejvíce hrubě zrnitá, obsahuje kromě draselného živce plagioklas, křemen, biotit a akcesorické minerály. Dva balvany jsou tvořeny migmatickou horninou odlišného charakteru. Větší z nich je složen z partií granitoidního charakteru s velkými vyrostlicemi růžových živců, menší je tvořen jemnozrnnou horninou s provrásněným páskováním růžové a nazelenale šedé barvy. K rozměrově menším patří dva balvany, tvořené světle šedým jemnozrnným kvarcitem. Všechny balvany jsou povrchově dosti zvětralé.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.