Menu

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

Základní identifikační údaje

Název: Uhlířský vrch
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Bruntál – město
Výměra: 3,70 ha
Nadmořská výška: 604 – 670 m
Vyhlášeno: Výnosem Okresního národního výboru v Bruntále, ze dne 26. 4. 1966, kterým se zřizuje chráněný přírodní výtvor "Uhlířský vrch"


Předmět ochrany

Uhlířský vrch je pozůstatkem denudačními procesy značně zhlazeného stratovulkánu. Průzkumem byly zjištěny nejméně dvě fáze explozivní a výlevné činnosti sopky. Na povrchu terénu jsou odkryty pouze produkty mladší fáze. Čedičové horniny v temenní oblasti vrchu jsou nejspíše lávovou a zčásti i žilnou výplní střední nebo spodní části kráteru, který byl obklopen prstencovitým valem vulkanoklastik. Lomové stěny s celkovou výškou kolem 30 m umožňují studium stavby vulkanoklastických uloženin – tufů – v téměř celé zachované mocnosti. Aktivita sopky spadá do období spodního pleistocénu, radiometricky bylo stáří čedičové horniny určeno zhruba na 1,9 miliónu let.

Jižně orientovaná stěna bývalého lomu tvořená obnaženými čedičovými tufy a struskami poskytuje útočiště řadě teplomilných druhů rostlin, které v Nízkém Jeseníku nerostou nebo jsou jen velmi vzácné. Patří k nim populace bělolistu rolního (Filago arvensis) v otevřených porostech na dně lomu. Na horní hraně lomu roste devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), tařice kališní (Alyssum alyssoides), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta) aj.

Péče o chráněné území spočívá v potlačování rozšiřujícího se náletu bříz, jív a modřínů.

Plán péče

Aktuální návrh Plánu péče o přírodní památku Uhlířský vrch na období 2025 – 2034 je k dispozici v souvisejících dokumentech (níže na této stránce). 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.