Menu

Odbor životního prostředí a zemědělství za současné podpory projektu LIFE Coala vyhlašuje pro letošní rok netradiční výtvarnou soutěž na téma: Omalovánky z přírody.

Vaším úkolem bude vymyslet a nakreslit omalovánku zaměřenou na životní prostředí, přírodu, zvířata, odpady, vodu apod., kterou si poté menší děti budou moci vybarvit. Pokud se vám to podaří, můžete nám zaslat jednak omalovánku nevybarvenou, ale také její vybarvenou verzi, aby děti měly inspiraci a předlohu (otiskneme obě verze).

Soutěž je určena dětem do 18 let.
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2024

Na vítěze čekají věcné ceny, které jim budou předány na slavnostním křtu nebo budou osloveni k osobnímu předání na krajském úřadě.

Práce je možné zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava. Obálku označte nápisem „Omalovánky z přírody“.

Každá práce musí mít na zadní straně díla uveden identifikační štítek:

Jméno autora  
Věk autora  
Název a adresa školy  
Jméno vedoucího práce (učitel, rodič apod.)  
Kontakt (e-mail, telefon)  

Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny.

Pokud nebude každé dílo popsáno, bude ze soutěže vyloučeno.

Zasláním práce bere zákonný zástupce autora na vědomí, že tímto uděluje souhlas s použitím díla včetně jména a příjmení autora v publikaci, kterou vydá Moravskoslezský kraj. Zasláním práce tak zákonný zástupce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte v rozsahu: jméno a příjmení. Moravskoslezský kraj prohlašuje, že práci ani osobní údaje nepředá či nezpřístupní třetí osobě (s výjimkou zhotovitele publikace) ani je nepředá do zahraničí. Práci a osobní údaje, které nebudou v publikaci použity, budou Moravskoslezským krajem zlikvidovány. Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů Moravskoslezským krajem jsou dostupné na webu kraje.

Podmínky soutěže:

Hodnocení prací:

Spravedlivá porota vybere ty nejzajímavější a připraví je k vydání. Knížky pak budou příležitostně a bezplatně šířeny do školek a škol našeho kraje a k potěšení malým pacientům na dětských odděleních nemocnic.

Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni v nejkratším možném termínu. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.