Menu

Základní povinnosti týkající se registrace, změn a značení exemplářů, včetně příslušných formulářů.

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře podléhající registrační povinnosti je povinen do 30 dnů:

Způsoby značení exemplářů:

o mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,

o vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,

o vejce, jikry, zárodečná stádia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

Při dalších změnách (doplnění značení, určení pohlaví, změna adresy majitele, deponace apod.) je vlastník nebo dlouhodobý držitel povinen na příslušný registrační úřad zaslat:

Přeznačování exempláře označeného nezaměnitelným způsobem

Změny značení exemplářů by měly být prováděny pouze ve velmi výjimečných případech a pokud je výměna značení nutná.

V případě, že je ze zdravotních důvodů nutné provést přeznačení exempláře, který je označen nezaměnitelným způsobem nesnímatelnou značkou (např. mikročipovým transpondérem nebo uzavřeným celistvým kroužkem) je při takovém přeznačení nutná přítomnost pracovníka orgánu ochrany přírody (krajský úřad, AOPK ČR, ČIŽP). Pokud u přeznačení přítomnost pracovníka orgánu ochrany přírody není možná je nutné průběh přeznačení zdokumentovat např. fotografiemi. Z dokumentace musí být zřejmá identita exempláře dle starého a nového označení a také nezbytnost změny značení.

Vyžadování analýz DNA k prokázání parentity u vybraných druhů CITES vědeckým orgánem CITES (AOPK ČR)

Podle čl. 59 odst. 2 nařízení č. 865/2006 může být výjimka ze zákazu obchodních činností dle čl. 8 odst. 3 písm. d) až g) nařízení č. 338/97 udělena pouze pokud vydávající orgán konzultuje AOPK ČR. AOPK ČR vyžaduje k vydání kladného stanoviska provedení parentitního testu DNA, který prokáže zda je exemplář skutečně potomkem žadatelem uvedeného rodičovského páru. Jde především o tyto druhy:

V souladu s čl. 55 nařízení č. 865/2006 může AOPK ČR požadovat provedení testu parentity i u jiných druhů zařazených v příloze A i B (ES) pokud považuje za nezbytné zjistit rodový původ exempláře.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.