Menu

Základní informace a legislativa

voda 2 – ilustrační foto

Území Moravskoslezského kraje náleží k povodí Odry a z malé části (1,6 %) k povodí Moravy. Většinu území Moravskoslezského kraje odvodňuje řeka Odra a její přítoky (např. Opava, Ostravice, Olše) do Baltského moře. Pouze z části Nízkého Jeseníku kolem Rýmařova a drobných území okresu Nový Jičín odtékají vody do povodí řeky Moravy, tedy do Černého moře. Do Ostravské pánve, jejíž osu Odra vytváří, se vějířovitě stékají tři nejvýznamnější přítoky. Z jesenické strany to je řeka Opava, z beskydské pak Ostravice a Olše. Jesenická a beskydská část oblasti povodí Odry mají odlišný charakter říční sítě, daný odlišnostmi geologických, klimatických a hydrologických poměrů. Beskydy náleží ke srážkově nejbohatším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší hustotou toků. Sklon beskydské říční sítě je zhruba dvojnásobný proti tokům jesenickým.

meandry odry – ilustrační foto

Odra je páteřní řekou Moravskoslezského kraje a patří k nejvýznamnějším vodním tokům střední Evropy. Na své pouti od pramene k Baltskému moři překonají její vody 854 kilometrů. Z toho 112 kilometrů na území České republiky a 742 km na území Polska. Pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších v České republice a teče přes západní Polsko, dále vytváří severní 187 km dlouhou hranici mezi Polskem a Německem. Ve Štětínské deltě severně od polského Štětina se řeka ve třech ramenech (Dziwna, Svina a Peene) vlévá do Baltského moře.

meandry Opavy – ilustrační foto

Opava je přítokem řeky Odry, vznikající soutokem Černé, Zlaté a Bílé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Bílá Opava pramení na jihovýchodních svazích Pradědu, u chaty Barborka, Černá Opava pramení při severozápadních svazích Orlíku a Zlatá Opava (někdy též Střední Opava) pramení na severovýchodních svazích Pradědu. Název Opava se používá až od soutoku Střední a Černé Opavy. Od ústí Opavice až do Opavy-Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem (Slezské vojvodstvi) v délce cca 25 km. Největším přítokem je Moravice.

Ostravice je řeka, jejíž tok tvoří zčásti historickou zemskou hranici Moravy a Slezska, zčásti tato hranice podél jejího toku mírně osciluje. Řeka získala název podle svého prudkého (ostrého) toku. Na horním toku řeky leží přehradní nádrž Šance. U stejnojmenné obce Ostravice se nachází zajímavý chráněný přírodní útvar peřeje. Je pravostranným přítokem řeky Odry.

Legislativa a kompetence

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.