Menu

Základní informace a legislativa – včelařství

Chov včel patří k velmi významnému odvětví zemědělství. Podpora včelařství vychází z podkladů strategické a návrhové části Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje, řešící oblast péče o krajinu a zlepšování životního prostředí Moravskoslezský kraj není z hlediska stavu včelstev a vlivu negativních činitelů na jejich počet homogenním útvarem. Tato skutečnost je podmíněna především rozdílnými přírodními podmínkami a odlišným ekonomickým vývojem v jednotlivých částech kraje. Výraznou plochu zabírají v Moravskoslezském kraji velkoplošné chráněné krajinné oblasti CHKO Beskydy, Jeseníky a Poodří, rozkládající se především na území okresů Frýdek‑Místek (jižní část), Nový Jičín a Bruntál.

včela 2 – ilustrační foto

Možnost podpory včelařství se jeví jako podpůrný systém současného stavu, kdy včelařů a tím i včelstev v poslední době ubývá, včelařské organizace tvoří členská základna s vysokým věkovým průměrem členů, nástup nové generace je omezován životním stylem, rentabilita včelaření se do nedávné doby snížila dovozem levných včelařských produktů z rozvojových zemí i vlivem zemědělství s lány monokultur a systematickou likvidací drobných plevelných rostlin pesticidy.

Z celkového objemu činností včelstev je cca 90% zaměřeno právě na opylovací činnost, z čehož vyplývá, že omezování opylovací služby včelstev by se negativně projevilo na naší krajině. I přes tento nesporný význam se včelařství v současnosti stává opomíjenou činností a počet včelstev ubývá. Jedná se o jednu z nejzranitelnějších činností z celého resortu zemědělství, která je závislá na celoročních povětrnostních podmínkách a je nepříznivě ovlivňována výskytem nákaz, agrochemickými postupy v krajině, ekonomickými podmínkami atd. Význam této činnosti je nutno spatřovat rovněž v zajištění přirozeného způsobu monitoringu stavu životního prostředí.

Legislativně je včelařství řešeno zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.