Menu

Opuštěný, v současnosti zatopený a částečně zazemněný těšínitový lom v blízkosti vodní nádrže Žermanice na řece Lučině.

Katastrální území: Žermanice
Výměra: 1,95 ha
Nadmořská výška: 297 – 322 m
Vyhlášeno: 1992

Popis území

Druhotně vzniklý mokřadní ekosystém na dně lomu s rozsáhlou vodní plochou, s několika druhy rostlin zařazenými do červeného seznamu jako kriticky ohrožené nebo blízké vyhynutí.

Specifické prostředí lomu vytvořilo podmínky pro dvě zcela odlišná stanoviště. Jednak jsou to otevřené vodní plochy s mokřadní flórou, jednak výhřevné stěny lomu orientované k jihu. Přechod mezi nimi tvoří sukcesní stadia břehových porostů s vrbou jívou (Salix caprea) a vrbou nachovou (Salix purpurea). Těšinitové alkalické podloží vytváří podmínky pro rozsáhlou populaci kriticky ohrožené přesličky různobarvé (Hippochaete variegata). Vlhká místa porůstá ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Na otevřených stanovištích ojediněle roste kruštík bahenní (Epipactis palustris).

Lokalita poskytuje životní podmínky fauně xerotermních a mokřadních stanovišť, skalních sutí a hlinitých svahů. Vyskytuje se zde 19 druhů vážek, z nichž nejcennější je stálá populace vážky tmavé (Sympetrum danae). V tůních se rozmnožuje řada obojživelníků. Pestré skladbě biotopů odpovídá druhová diverzita ptáků, můžeme zde spatřit žlunu zelenou (Picus viridis), pěnici slavíkovou (Sylvia borin), lindušku luční (Anthus pratensis) nebo čápa bílého (Ciconia ciconia).

Pro zachování podmínek existence ohrožených druhů rostlin je nutné pravidelně redukovat sukcesi dřevin. Negativní vliv na přírodní památku má také blízký rekreační areál Žermanické přehrady.

Podklady pro projednání plánu péče na následující období:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.