Menu

Novelizace předpisů CITES opět zavádí povinnost registrace žaka šedého (Psittacus erithacus).

Nově bude obchod s tímto druhem možný pouze na základě platné výjimky ze zákazu obchodních činností.

Novelizace předpisů CITES vstoupila v platnost 4. února 2017.

V případě, že vlastník exempláře má registrační list z doby, kdy se žako registroval (do konce roku 2009) lze jej opětovně použít a není nutné vydávat nový registrační list. I v tomto případě je však vlastník povinen registrační list předložit krajskému úřadu.

Pro podání žádosti o vydání nového registračního listu nebo předložení původního registračního listu je stanovena lhůta 30 dní, tedy nejpozději do 6. března 2017.

Žádost o vydání nového registračního listu, předložení původního registračního listu případně žádost o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností lze učinit buď osobně v budově krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v úředních hodinách nebo lze zaslat písemně.

Podrobnosti k této problematice lze získat z Informace Ministerstva životního prostředí k registraci, vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností a vývozu do třetích zemí pro druh papoušek šedý – žako (Psittacus erithacus)

Změny příloh CITES přijaté na 17. zasedání konference smluvních stran CITES (Johannesburgu, 2016), platné od 2. 1. 2017 (formát pdf, velikost 2 MB)

Kontaktní osoby:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.