Menu

Dotazy položené v souvislosti s neustálými potížemi se získáváním informací od města Jablunkov

Informace poskytla: 18. 7. 2023, Mgr. Kristýna Jurašková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 18. 7. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnout informaci, zda krajský úřad chce, aby město Jablunkov nezasílalo stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace Krajskému úřadu, a pokud ne, co udělal pro to, aby se tak nedělo. Dále žadatel požadoval poskytnout informaci, v jaké lhůtě Krajský úřad chce, aby město Jablunkov zaslalo krajskému úřadu přijatou stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace spolu se spisovým materiálem. Žadatel také požadoval informaci, zda existuje nějaký vnitřní předpis, který upravuje způsob, jak má povinný subjekt postupovat v případě, kdy od žadatele o informaci dostane stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a pokud ano, žádal o zaslání kopie tohoto vnitřního předpisu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 92763/2023 ze dne 18. 7. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.