Menu

Informace ohledně platu a odměn ředitele školy a jeho zástupce

Informace poskytl: 23. 5. a 5. 6. 2023, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 12. 6. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje tyto informace:

  1. plat ředitele Masarykovy střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace, IČO: 47813130, se sídlem Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava (Škola), Ing. Arnošta Kleina, jmenovaného jmenovacím dekretem č. j. ŠMS/14015/03/Šl. ze dne 18. 8. 2003 s účinností od 1. září 2003, a to za rozhodné období od roku 2013 (včetně) do současnosti,
  2. roční odměny ředitele Školy za stejné období,
  3. plat zástupce ředitele Školy, Ing. Jiřího Kašného, za stejné období,
  4. roční odměny zástupce ředitele Školy, za stejné období Roční odměny zástupce ředitele Školy, za stejné období.

Poskytnuté informace:
K žádosti evidované pod číslem jednacím MSK 71192/2023 a doplněné číslem jednacím MSK 74513/2023 byla k části žádosti pod body 3 a 4 žadateli poskytnuta negativní informace, jejímž obsahem bylo sdělení, že Moravskoslezský kraj, ani jeho krajský úřad, nevykonává působnost zaměstnavatele vůči dotazovanému zástupci ředitele školy, nedisponuje tak údaji o jeho platu a odměnách, ani jim taková povinnost nevyplývá z právních předpisů a k části žádosti pod body 1 a 2 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.