Menu

Informace ohledně příjezdu k zahrádkářské osadě

Informace poskytl: 9. 6. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 11. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedeného požadavku:
"v k. ú. Příbor, v souladu s platným ÚP je vytvořena zahrádkářská osada, která se skládá z těchto zahrádek: p. č. …, …, …, …, …, …, … – 4 zahrádky, …. V současné době, v době „COVIDU“ jsou tyto zahrádky navštěvovány ve zvýšené míře, kde volné chvíle tráví celé rodiny, chodí zde za zdravím a pohodou.
K těmto pozemkům není zřízena zpevněná příjezdová komunikace. Jedná se o přístup hasičů, záchranky apod. Na zahrádkách se rozdělávají ohně, opéká se, griluje aj.
Dle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o vaše vyjádření, kdo má povinnost vytvořit k těmto zahrádkám zpevněnou příjezdovou cestu.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 74274/2021 ze dne 9. 6. 2021, který je přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.