Menu

Informace ohledně spisů KÚ MSK vedených v záležitostech SATPET Production, s. r. o., v souvislosti s činností stavebního úřadu Magistrátu města Karvin

Informace poskytl: 7. 9. 2022, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 9. 9. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci o všech vedených spisech, které se týkají organizace SATPET Production s.r.o. od roku 2018 dosud, a to včetně vyřízených spisů.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 119105/2022 ze dne 7. 9. 2022, dokumenty jsou k nahlédnutí na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.